Behandlingstilbud ved Blå Kors Senter, Oslo

, Psykolog, Blå Kors Senter lest 1.6K ganger
Oppdag 6 flere artikler om dette temaet

Oversikt over kurset

Individualterapi

Du møter en behandler i en-til-en samtaler. Behandlere hos oss har forskjellig faglig bakgrunn, men alle har god kompetanse på å hjelpe mennesker med livsproblemer. Det er vanlig at man begynner med en kartlegging, som betyr at behandleren spør om din bakgrunn og om de problemene du opplever. Ut i fra dette så lager dere en behandlingsplan. Behandlingen vil ofte kunne bestå av flere individualsamtaler, og/eller andre behandlingstilbud som er beskrevet under.

Gruppeterapi

I gruppebehandling møter du en eller to behandlere og 4-10 andre som er i liknende situasjon som deg. Mange opplever det som svært nyttig å møte andre som har opplevd lignende problemer, og dele erfaringer. 

Kurs

Blå Kors Senter tilbyr forskjellige kurs. Utvalget av kurs vil variere, men eksempler på temaer kan være oppmerksomt nærvær (mindfulness), ADHD, sosial angst eller depresjon.

Dagtilbudet (Blå)

Blå er en øvingsarena for personer som ønsker å få hjelp, støtte og trygghet til å endre sin situasjon. Blå består av en trivelig dagligstue, lunsj hver dag, ulike grupper og aktiviteter. Du kan delta på noen av aktivitetene eller bare komme og være tilstede.

Par og familie

Du er velkommen til å ta med deg barn, familiemedlemmer eller andre viktige personer i livet ditt. Vi har et familieteam, med spesiell kompetanse på par- og familieproblematikk som ofte oppstår i sammenheng med rus-, spill eller andre avhengighetsrelaterte problemer. 

Familieklubb

Familieklubb er et selvhjelpstilbud som er lokalisert på Blå Kors Senter. Selvhjelpsgruppe ledes av en utdannet klubbassistent. Personer som er påvirket av rusproblemer møtes, utveksler erfaringer og støtter hverandre. Det kan være personer med egne rusproblemer, eller partnere/familiemedlemmer til personer som har rusproblemer. Tilbudet foregår på kveldstid, og er åpent for enkeltpersoner, par og familier. 

Home-Start Familiekontakten

Home-Start famileikontakten er et støttetilbud for familier med minst ett barn under skolealder. Tilbudet er basert på frivillige som besøker familien 2-4 timer per uke. 

Steg for steg

Fritidstilbud for mennesker med som har eller har hatt rusproblemer. Steg for steg tilbyr aktiviteter, utfordringer og sosialt fellesskap i en trygg, rusfri sone.

Var dette nyttig? Del det!