2.3 Rettigheter ved økonomiske problemer

Your current progress:
0%
#relasjon = [#relasjon | no/d/fortell-om-spilleren]
#hanhun = [#hanhun | no/d/fortell-om-spilleren]
#relasjontall = [#relasjontall | no/d/fortell-om-spilleren]
#kjonntall = [#kjonntall | no/d/fortell-om-spilleren]
#DSMalvor = [#DSMalvor | no/d/spilltest-p]
#DSM = [#DSM | no/d/spilltest-p]

Økonomiske problemer og spilleproblemer går ofte hånd i hånd, og det kan være greit for deg som pårørende å vite litt om hva som finnes av regelverk og hjelp på dette området.

Uansett hvor store økonomiske problemer man har, så har man også noen rettigheter som gjør at man skal kunne leve. 

Du skal alltid sitte igjen med penger til å leve for. Uansett hvor stor gjeld/inkasso du har, har ikke kreditorene lov til å trekke slik at du sitter igjen med ingenting.

Etter at du har betalt husleie/boutgift/utgifter til barnepass og blitt trukket i lønn, skal du sitte igjen med en sum som er til å leve av (livsopphold). Andre utgifter som kan tas hensyn til er utgifter til reise til arbeid, samvær med barn eller ekstraordinære utgifter (tannlege, må bytte hvitevarer etc). 

Du må selv passe på om du trekkes for mye, og du må selv si i fra når det skjer. 

Det hender at man får trekk fra flere samtidig, og til sammen kan disse trekkene gå langt over det du egentlig kan betale. De som kan trekke deg er namsmannen/namsfogden, NAV innkreving, Statens innkrevingssentral og Skatteetaten. 

Disse satsene vil endre seg etter hvert men per i dag (juli 2016) er de på 8289 kr for enslige og 7018 for samboere/gifte. Det er altså summen man skal sitte igjen med etter at boutgifter er dekket (inkluderer ikke strøm/oppvarming). Dersom man blir trukket i lønn slik at man sitter igjen med mindre enn dette kan man kreve å få trekket stanset. Dersom man forsørger barn, eller har samvær med barn er det tillegg i summen.

Les mer her om livsoppholdsatser, og ulike tillegg. Satsene er veiledende, men det må begrunnes godt om man skal gi noe lavere.

Privat gjeldsrådgivning

Det finnes en del firmaer som tilbyr seg å gi råd og støtte for personer med gjeldsproblemer. Det har desverre vist seg å være en del useriøse aktører i denne bransjen, og mange firmaer tilbyr egentlig bare ting du kan få gratis gjennom det offentlige. Vi foreslår å sjekke ut det offentlige tilbudet først, og så gjøre en nøye vurdering av private aktører før du inngår noen avtaler.