Enkle Råd

...når livet er vanskelig

lest 2.2K ganger

...når livet er vanskelig

EnkleRåd.no er et nettsted der vi ønsker å sette fokus på det man selv kan gjøre for å få en bedre helse. 

Her finner du korte "oppskrifter" på hva du kan gjøre når du strever med avhengighet eller andre psykiske plager.

Hvorfor enkleråd?

Enkleråd handler ikke om at det nødvendigvis finnes enkle løsninger på menneskelige problemer, men at vi ønsker å gjøre informasjonen så enkel, kortfattet og "to-the-point" som mulig. 

Noen ganger kan også små - "enkle" handlinger være med på å snu ting til det bedre. Når man først har gjort noe selv for å bedre sin situasjon kan det være med på å starte en kjedereaksjon av positive endringer.  

Var dette nyttig? Del det!