Hva er skjer med førerkortet?

, Psykolog, Blå Kors Senter lest 3.1K ganger
Dersom din behandler tror at du ikke oppfyller helsekravene, vil veien videre avhenge om lidelsen du har er antatt å være kortvarig (under 6 mnd) eller langvarig (over 6 mnd).

 

Oppdag 6 flere artikler om dette temaet
Gå ikke glipp av disse relaterte artiklene:

Oversikt over kurset

Behandleren har altså to alternativer.

1. Behandler tror lidelsen vil vare i under 6 måneder. Du får en advarsel om at du ikke fyller helsekravene, og ikke kan kjøre bil. Dette blir notert i din journal og det er vanlig at du får en skriftlig kopi. Behandler kan ikke bare anta at ting vil ordne seg i løpet av seks måneder, det må være en plan for følge opp at det faktisk skjer en bedring.

2. Behandler tror at lidelsen vil vare over 6 måneder. Da får du en skriftlig advarsel om å ikke kjøre bil, samt at behandleren sender en melding til fylkesmannen. Du skal få informasjon om hvorfor behandleren tror at helsekravene ikke er oppfylt. Den endelige avgjørelsen om førerkortet skal inndras ligger hos fylkesmannen, og ikke hos behandleren. Når saken er vurdert hos fylkesmannen sendes kan den sendes videre til politiet med beskjed om at førerkortet skal inndras.

Klagemuligheter

Dersom du er uenig i inndragning av førerkort, så kan du klage til politiet og legge ved evt tilleggsopplysninger som dokumenterer at du oppfyller helsekravene. Politiet vil så sende saken tilbake til fylkesmannen for ny vurdering. Dersom fylkesmannen fortsatt står på sitt, vil saken gå til Politidirektoratet som med støtte fra Helsedirektoratet fatter en endelig beslutning.

Var dette nyttig? Del det!