Vanlige spørsmål om førerkort, helsekrav og melding

, Psykolog, Blå Kors Senter lest 3.3K ganger
Her er noen vanlige spørsmål og bekymringer som dukker opp rundt dette temaet.
Oppdag 6 flere artikler om dette temaet

Oversikt over kurset

Har ikke min behandler taushetsplikt? Hvordan kan hun/han da melde meg til fylkesmannen?

Det er riktig at helsepersonell har en taushetsplikt, og denne er selvfølgelig svært streng. Men i noen spesielle tilfeller har myndighetene bestemt at man har en meldeplikt som overgår taushetsplikten. Førerkort er ett slikt tilfelle.

Jeg har vært i behandling før uten at noen har brydd seg med førerkortet mitt, hvorfor nå?

Det har de siste årene vært et stadig økt fokus på helsepersonells plikt til å melde fra. Dette betyr at langt flere nå må regne med at de møter på spørsmål om førerkort fra fastlegen sin eller i behandling for rusproblemer eller psykiske lidelser.

Jeg har fått advarsel, eller melding er sendt til fylkesmannen. Hvordan skal jeg kunne samarbeide videre med min behandler etter dette?

Det er viktig å ha tillit til sin behandler. Dersom man føler tilliten er blitt brutt, er det viktig å ta det opp med behandleren din. så raskt som mulig. Ofte kan det å snakke om problemet være nok til å få igang igjen et godt samarbeid. Om det ikke lar seg gjøre kan man diskutere alternative løsninger som for eksempel å fortsette samarbeidet med en annen behandler.

Hvis jeg ikke får kjøre blir det vanskeligere å gjøre noe med problemet mitt.

Behandleren din har ikke lov å ta hensyn til negative sider ved å miste førerkortet i vuderingen om å sende melding eller ikke. Men behandleren vil nok gjerne hjelpe deg med å finne løsninger som kan gjøre ting lettere. Det er også mulig å søke dispensasjon, og da blir ditt behov for bil vurdert opp mot risikoen problemet ditt utgjør i trafikken.

 

Var dette nyttig? Del det!